Fabrieksgarantie

Matrasoké geeft op haar matrassen fabrieks garantie.*

- Volschuim matrassen: 1 jaar garantie*.
- Pocket 300 veren m² matrassen: 3 jaar garantie*.
- Micro pocket 500 veren m² matrassen: 5 jaar garantie*.


* U krijgt de eerste 3 maanden volledige garantie, na 3 maanden wordt dit verminderd, met een maandelijkse afschrijving tot het einde van de garantie periode. De fabrieks garantie geldt voor alle natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage, vallen niet onder deze garantie. Er wordt géén garantie verleend op de hoezen.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling of beschadiging na levering vervallen tevens alle garantie aanspraken.
 

De bovenstaande aangegeven garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u al heeft omtrent garantie en conformiteit.
Om aanspraak te maken op garantie dient de originele aankoopfactuur aanwezig te zijn. Evenals de stickers die op het matras zitten